Publieksversie onderzoek beschikbaar
Invloed van intern toezicht op de meerwaarde van netwerken

Benieuwd hoe u, als toezichthouder, ook van waarde kunt zijn in de context van netwerken?
Wij deden onderzoek naar factoren die bijdragen aan uw toegevoegde waarde in de context van netwerken in zorg en welzijn. Neem op 
9 september 2021 kosteloos deel aan ons webinar van 15.30 uur tot 17.30 uur.  leer als eerste van de uitkomsten van dit onderzoek! 

Portret van Barbara Geurtsen, lid van de Raad van Toezicht van Cello. Cello ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking om zich – in hun eigen leefomgeving – als uniek mens te ontplooien. Hun eigen leven te leiden, zoals zij dat het liefst willen. Foto: Arnold Reyneveld

Barbara Geurtsen,
oprichter Levinas Governance Instituut
& onderzoeker netwerk governance

Download publieksversie onderzoek
Invloed van intern toezicht op meerwaarde van netwerken.
 
Vul hieronder uw e-mailadres en ontvang direct de download in uw mailbox.

Hoe houd je toezicht wanneer de waardecreatie plaatsvindt buiten de grens van je eigen organisatie? Een vraag waar veel intern toezichthouders mee worstelen. Barbara Geurtsen, oprichter van ons instituut, studeerde onlangs af op dit onderwerp.

Vanuit de literatuur is nog weinig kennis beschikbaar over de rol van intern toezicht in de context van netwerken. Om een bijdrage te leveren aan nieuwe kennis over dit onderwerp deed Zij identificeerde factoren die een rol spelen bij de invloed van intern toezicht op de meerwaarde van netwerken. Haar onderzoek vond plaats onder intern toezichthouders in zorg en welzijn. Vanuit de uitkomsten van het onderzoek zijn vervolgens aanknopingspunten voor vervolgonderzoek geformuleerd. Ook deed zij aanbevelingen voor de praktijk van intern toezicht.

Een duidelijke uitkomst van het onderzoek is dat het huidig handelingsperspectief van intern toezichthouders onbewust leidt tot een oriëntatie op de eigen organisatie in het netwerk in plaats van de meerwaarde die het netwerk realiseert voor cliënten, de lokale samenleving en de kwaliteit van de samenwerking in het netwerk. Hierdoor ontstaan blinde vlekken bij toezichthouders. 

Daarnaast spelen ook factoren een rol zoals het ontbreken van kennis over netwerk governance, het ontbreken van een verantwoordingsrelatie tussen het netwerk en intern toezicht en de rolopvatting van intern toezichthouders in relatie tot netwerken.

Publieksversie nu te downloaden
Wilt u leren hoe u deze blinde vlekken kunt voorkomen en welke andere factoren ook een rol spelen bij de invloed van intern toezicht op de meerwaarde van netwerken? Download de sterk vereenvoudigde publieksversie van dit onderzoek.

Neem deel aan bij bijbehorend webinar
Op 9 september van 15.30 uur tot 17.30 uur bent u welkom om kosteloos deel te nemen aan het webinar waarin Barbara Geurtsen u verdiepende inzichten deelt. Ook kunt u uw vragen n.a.v. het onderzoek aan haar voorleggen. Dit webinar vond plaats op 22 april jl. Op verzoek van uw collega’s vindt het webinar nogmaals plaats. Meld nu aan! 

Tijdens dit onderzoek werkte Barbara samen met Vilans, Nick Zonneveld MSc & PhD en
prof. Mirella Minkman. Waarvoor veel dank!

Neem contact op

Barbara Geurtsen, barbara@levinasinstituut.nl of 06 10 27 11 32