Welkom bij hét kennis- en opleidingsinstituut
bestuur en toezicht van
domeinoverstijgende netwerken

Het Levinas Governance Instituut inspireert, ontwikkelt en verbindt bestuurders, toezichthouders, directeuren en netwerkmanagers die leiderschap willen nemen in de ontwikkeling van netwerkorganisaties. 

Het is onze taak om toezichthouders, bestuurders, directeuren en netwerkmanagers op te leiden, die kennis hebben van en visie hebben op governance van netwerken. Zij zijn de aanjagers van succesvolle netwerken die bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met complexe zorg- ondersteuningsvragen.

Inspireren

Onze leerprogramma’s raken en verrijken u door kruisbestuiving tussen mensen, sectoren, organisaties, aandacht voor de concrete praktijk en actuele inzichten vanuit de wetenschap.  Verrassende ontmoetingen met bevlogen koplopers stimuleren u om een leidende positie in te nemen in uw bestuurlijk praktijk. 

Onderzoeken

Kennis over netwerk governance is is volop in ontwikkeling. Daar dragen we graag een steentje aan bij. Door onderzoek of evaluaties uit te voeren en u te voorzien van verfrissende inzichten en oplossingsrichtingen. Dit doen we onafhankelijk of in opdracht van kennisinstituten, beleidmakers, branchevereniging of netwerken.

Faciliteren

Samenwerken is niet eenvoudig.  Onze onafhankelijk proces-begeleiders zetten samen met u de juiste processtap op het juiste moment en met de juiste mensen aan tafel. Vanuit prikkelende dialogen, kennis én oog voor relaties en ieders belangen. Het resultaat: een werkende netwerk dat van waarde is voor cliënten. 

Ontmoeten

Het Levinas Governance Instituut is dé ontmoetingsplaats waar leiders en toezichthouders, met lef visie en durf, oplossingen zoeken buiten de grens van de eigen organisatie. In deze community ontmoeten, inspireren en stimuleren deze koplopers elkaar om zo samen de beweging naar netwerken verder aan te jagen. Doet u ook mee?